VÒNG QUAY DOMINUS

Số người đang chơi: 705 (3 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Bru*****er - đã trúng Bạn Nhận Được 2000 Robux    -      Jo*****ona - đã trúng Bạn Nhận Được 600 Robux    -      Den*****es - đã trúng Bạn Nhận Được Dominus EPX    -      Eu*****nda - đã trúng Bạn Nhận Được 600 Robux    -      Nic*****ron - đã trúng Bạn Nhận Được 600 Robux    -      He*****ama - đã trúng Bạn Nhận Được 2000 Robux    -      Jes*****nna - đã trúng Bạn Nhận Được Dominus EPX    -      Cyn*****da - đã trúng Bạn Nhận Được Dominus Rex    -      Ty*****ra - đã trúng Bạn Nhận Được 600 Robux    -      Ste*****ewe - đã trúng Bạn Nhận Được Dominus    -      Ke*****man - đã trúng Bạn Nhận Được 300 Robux
Giá 21,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
THU***UA Bạn Nhận Được Dominus 2024-02-04 17:51
Uku***le Bạn Nhận Được Dominus 2024-01-12 07:19
Uku***le Bạn Nhận Được Dominus 2024-01-12 07:19
Com***er Bạn Nhận Được Dominus 2023-12-07 18:10
Dod***at Bạn Nhận Được Dominus 2023-12-05 12:34
Dod***at Bạn Nhận Được Dominus 2023-12-05 12:34
Ken***ox Bạn Nhận Được Dominus 2023-11-23 20:17
Com***er Bạn Nhận Được Dominus 2023-11-18 07:08

Các vòng minigame khác

VÒNG QUAY NỔ HŨ

Đã chơi: 231178

21,250đ 17,000đ

VÒNG QUAY 8000 ROBUX

Đã chơi: 23520

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »